Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 06 >

Midsommarhelgens gudstjänster

Midsommarhelgens gudstjänster

21.06.2017 09:17

Annonsen publiceras på torsdagen 22.6 i HBL

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Lö 12 högmässa. Repo-Rostedt, Heikel-Nyberg. Böckerman.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Heikel-Nyberg, Repo-Rostedt, Henricson.

MATTEUS

Matteuskyrkan Lö 10 gudstjänst. Hallvar, Sundroos.

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. J Kankare, M Sundroos. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Lö 13 högmässa. Thylin, Hilli.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Hilli.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst (M Fischer).

OLAUS PETRI

Sö 12 högmässa sammanlyst till Johanneskyrkan.

HELSINGFORS PROSTERI

Lekholmen öppen 5.6-12.8.

Helsingforsförsamlingarnas egen sommarö "Lekis" har en barnvänlig strand, program och andaktsliv för alla. Grupper är välkomna på heldagsutfärd eller för att fira mässa en kväll. Kontakta studentpräst Jessica Högnabba: 050 380 0662 / jessica.hognabba@evl.fi. Anmäl dig som holmbo: Tel. 050 4653410 / lekholmenonline@gmail.com. Följ Lekholmen på facebook // lekholmen_snap // lekholmen_insta // Båttidtabell och mera info på www.lekholmen.fi.

BARNENS TISDAG på Lekholmen. Varje tisdag är barnens dag med pyssel, sångstunder, cirkusakrobatik och skattjakt. Avfärd 10.45 från Degerö, Rävsundsvägen. Tillbaka 15.00 på samma plats. Mera info på www.lekholmen.fi.

Helsingfors Orgelsommar 2017

Festivalen för klassisk musik fyller återigen kyrkorna i centrum. Av hundratalet avgiftsfria konserter och lunchmusikevenemang finner varje musikvän något intressant att ta del av. Fritt inträde, programmet fås från www.urkukesa.fi.

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.