Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 05 >

Söndagens gudstjänster 7.5.2017

Söndagens gudstjänster 7.5.2017

03.05.2017 11:31

Annonsen publiceras i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Böckerman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, Almqvist. Kammarkören Jubilate, hjälpledarna välsign. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Hallvar, Forsman. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa. D och S Strömsholm. Kvällste.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, K Varho. Kyrkkaffe, vaktm. Salme avtackas.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Björk, K Varho.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE

So. um 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst (H-C Beutel).


OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Ahlfors, Punt.


HELSINGFORS PROSTERI


SÖ 7.5 kl. 17.30 – 19.00: Taizémässa i Missionskyrkan, Observatorieg. 18. Kyrkkaffe kl. 17.30, mässa kl. 18. Möjlighet till själavård. Kollekt/kaffeavgift till förmån för FMS. Arr. Helsingfors förs., FMS och Helsingfors KFUK.


TI 16.5 kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. Arr. Kyrkan i Helsingfors.


Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.


Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.