Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 05 >

Söndagens gudstjänster 21.5.2017

Söndagens gudstjänster 21.5.2017

17.05.2017 11:02

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
Domkyrkan Lö 15.30 "Then nya Pingstmessan". Körer, M Malmgren, N Kronlund, J Westerlund. Fritt inträde.
Johanneskyrkan Lö 21 "Missa surrexit Christus". Busck-Nielsen, A Troberg, Almqvist. Fritt inträde.
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Lindström, Henricson, S:t Jacobskören. Kyrklunch.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Lindström, Böckerman, Almqvist. Kyrkkaffe.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Forsén, Forsman. Kyrkkaffe.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. P Fagerholm, Björk, Hilli.
Sö 11.15 uppvaktning vid hjältegravarna i Södra Haga.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. P Fagerholm, Björk, M Sandell.
Sö 12.15 uppvaktn. vid hjältegravarna i Sockenbacka.
Sö 12.15 uppvaktn. vid hjältegravarna i Munksnäs.
Sö 13.30 uppvaktn. vid hjältegravarna i Åggelby på Malms gravgård.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.


DEUTSCHE GEMEINDE
So 11 Uhr Gottesdienst (M Fischer).


OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.


HELSINGFORS PROSTERI
Kyrkans musikfest lö 20.5 kl. 15.30: Then nya Pingstmessan i Helsingfors domkyrka.Lö 20.5 kl. 21 Missa surrexit Christus-orgelmässa i Johanneskyrkan. Info www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/pa-svenska/


Fadderdag 4.6 Högholmen, Heureka, Flygmuseet, Helsinki SkyWheel ... församlingarna erbjuder utflyktsmål till rabbaterade priser för faddrar som kommer tillsammans med sitt fadderbarn. Boka med ditt fadderbarn! www.helsingforsforsamlingar.fi/fadderdagen


Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.


Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.