Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 04 >

Söndagens gudstjänster 30.4

Söndagens gudstjänster 30.4

25.04.2017 12:38

Annonsen publiceras i HBL på torsdagen.

SÖNDAG- KYRKDAG
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Repo-Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.

Gamla kyrkan On 18 veckomässa. Busck-Nielsen, A Troberg, Almqvist.


MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Forsén, Forsman. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan On 18 MU-mässa. Kort mässa med bönevandring. Kyrkfika.


PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Hilli.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Hilli.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst. Fischer.


OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.


HELSINGFORS PROSTERI
SÖ 7.5 kl. 17.30 – 19.00: Taizémässa i Missionskyrkan, Observatorieg. 18. Kyrkkaffe kl. 17.30, mässa kl. 18. Möjlighet till själavård. Kollekt/kaffeavgift till förmån för FMS. Arr. Helsingfors förs., FMS och Helsingfors KFUK.


TI 16.5 kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. Arr. Kyrkan i Helsingfors.


LÖ 20.5 kl. 09:00: 10-årsfödis. Kyrkan i Helsingfors firar tioåringarna på Borgbacken. Åkarmbanden kostar tio euro per person och betalas i samband med anmälan 15.3-29.4: http://www.helsingforsforsamlingar.fi.


Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.


Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.