Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 04 >

Kyrkan fixar dopfesten

Kyrkan fixar dopfesten

06.04.2017 10:15 / uppdaterad 04.05.2017 09:18

Att ställa till dopkalas med en tremånaders baby på armen kan bli för tufft för många föräldrar. Nu erbjuder kyrkan en "drive-in modell" på dopet.

Maria Repo-Rostedt är en av de präster som kommer att döpa söndagen den 7 maj när fyra kyrkor i Helsingfors erbjuder en öppen dopfest för alla familjer som vill komma och döpa sina barn.

– Det finns ingen åldersgräns för när man kan döpas men en vuxen måste gå dopskola eller konfirmationsundervisning för att bli döpt. Därför riktar sig Dopdagen i första hand till barn under 13 år, men allt från spädbarn till skolbarn är välkomna.

Varför ska man döpa sina barn? Är det inte bättre att barnet får fatta beslutet själv som vuxen?

– Föräldrar gör väldigt många val för sitt barn. Man väljer ett namn, som barnet kan ändra senare. Man väljer modersmål, vilket är ett ganska grundläggande val med tanke på framtiden. Man väljer dagis, skola, hobbyn – det är en massa svåra val hela tiden där alla föräldrar gör sitt bästa för att välja rätt alternativ. Alla vill ju sina barn gott, säger Maria Repo-Rostedt.

När man väljer att låta döpa sitt barn väljer man också en gemenskap som symboliserar något.

– Det finns så mycket destruktivt i världen, men man kan välja att inkludera barnet i en gemenskap som står för godheten. Den som inte döper sitt barn väljer inte det destruktiva, men att medvetet välja att innesluta barnet i kyrkan är att aktivt inför Gud och sina medmänniskor välja det goda, säger Repo-Rostedt.

Hon påpekar också att dopet i första hand inte finns till för kyrkans väl.

– Ingen är så klok eller duktig att den duger för dopet. Nej, alla duger genast. Gud behöver inte dopet för att älska mig men jag behöver dopet för att komma ihåg att Gud älskar mig.

Vad händer på dopfesten?

– Vi sjunger en psalm, läser lite ur Bibeln och så håller prästen ett kort tal och ber för barnet och barnets familj. Två personer, som föräldrarna på förhand har kommit överens med, får en särskild uppgift som faddrar.

Efter ceremonin bjuder församlingen på kaffe med tårta. Man får gärna bjuda in släkt och vänner om man vill.

Dopdagen 7 maj

· Drumsö, St Jacobs kyrka kl. 14: Maria Repo-Rostedt, 050-5773995, maria.repo-rostedt@evl.fi.

· Viks kyrka kl. 15 och Den gode herdens kyrka kl. 17: Sofia Lindholm, 09 2340 7112, petrus.fors@evl.fi.

· Alphyddans kyrka kl. 15 (finska): Pauliina Lindfors, 050 462 0987, pauliina.lindfors@evl.fi.

Anmälningar senast 28.4.2017: www.kastepaiva.fi eller direkt till respektive kontaktperson.

Evenemangen är i huvudsak finskspråkiga men svensk präst finns på plats ifall svenskspråkiga barn är anmälda.

Inbjudningar har gått ut till familjer med odöpta barn i Helsingfors.