Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 04 >

Stilla veckan och påskhelgen 9-17.4

Stilla veckan och påskhelgen 9-17.4

06.04.2017 15:31 / uppdaterad 04.05.2017 09:17

Annonsen publiceras i HBL på palmsöndagen 9.4

STILLA VECKAN OCH PÅSKHELGEN


JOHANNES FÖRSAMLING


Sö 9.4 Palmsöndagen


Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Westerlund, Repo-Rostedt. Predikant: Peter Halldorf. Johannes kantori och Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe.


Må 10.4


S:t Jacobs kyrka Må 19 passionsandakt. Repo-Rostedt, Henricson.


Ti 11.4


Gamla kyrkan Ti 12 lunchmusik med Joni Vikki.
Johanneskyrkan Ti 18 Korsvägen. Lindström, Böckerman.
S:t Jacobs kyrka Ti 19 passionsandakt. Repo-Rostedt, Henricson, S:t Jacobskören.


On 12.4

S:t Jacobs kyrka On 8.15 påskgudstjänst med Drumsö lågstadium.
Johanneskyrkan On 9.30 påskgudstjänst med grundskolan Norsen.
Tempelplatsens kyrka On 12 påskgudstjänst med Minervaskolan, Zacharias Topelius skolan, Kronohagens lågstadium och Skilla.
Johanneskyrkans krypta On 18 Tenèbrae – andakt . Busck-Nielsen, Almqvist.
S:t Jacobs kyrka On 19 passionsandakt. Lindström, Henriscon.


Skärtorsdag 13.4


Folkhälsans Seniorhus To 15 mässa. Lindström, Böckerman, Passionärerna.
Gamla kyrkan To 18 mässa. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, Böckerman.
S:t Jacobs kyrka To 19 mässa. Repo-Rostedt, Henricson, Alisa Muraja, flöjt.


Långfredagen 14.4


Johanneskyrkan Fr 12 gudstjänst. Busck-Nielsen, Lindström, Johannes kantori.
S:t Jacobs kyrka Fr 16 andakt vid Jesu dödsstund. Repo-Rostedt, Enlund, Henricson.


Stilla lördag 15.4


Johanneskyrkan Lö 23 mässa i påsknatten. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, Enlund, Tomas Vokalensemble och församlingens ungdomar. Efter mässan pashafest i Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 2 våningen.


Påskdagen 16.4


Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Westerlund, Lindström, Johannes kantori. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.


Annandag påsk 17.4


S:t Jacobs kyrka Må 10 högmässa. Repo-Rostedt, Westerlund, Böckerman, Enlund. Brunch.


MATTEUS FÖRSAMLING

Matteus hemsida: www.matteus.fi


Sö 9.4


Matteuskyrkan Sö 12 mässa med små och stora (Åbohusv. 3). H Rönnberg, Matteus barnkör, E Gustafsson, M Sundroos. Kyrkkaffe och saft i Olavussalen.


Må 10.4


Matteuskyrkan Må 18 HJUB+. Diskussion med mat för äldre ungdomar. Anmälan via FB event. Mer info tonja.paavola@evl.fi.


Ti 11.4


Nordsjö kyrka Ti 10 påskkyrka (Hamnholmsv. 7)med Nordsjö lågstadium, H Rönnberg, M Sundroos.


On 12.4


Brändö kyrka On 11.45 skolgudstjänst (Brändöv. 40) med Brändö lågstadium, H Rönnberg, Matteus barnkör, E Gustafsson, M Sundroos.


To 13.4


Matteuskyrkan To 18 nattvardsgudstjänst, vi får uppleva fottvättning och dessutom fördjupar vi oss i vad nattvarden är. Mässan leds av kyrkoherde Stefan Forsén. Församlingens präster, kantorer och Matteus kyrkokör medverkar.


Fr 14.4

Matteuskyrkan Fr 10 gudstjänst, J Hallvar, A Forsman.
Botbygårds kapell Fr 15 musik i vid Jesus dödsstund, tvåspråkig musikandakt vid Jesu dödsstund (Botbygårdsv. 5). Hanna Tissari, flöjt & Mikael Rechardt, gitarr, Piia Kontio, H Rönnberg. Fritt inträde.


Sö 16.4
Matteuskyrkan Sö 10 festmässa, S Forsén, Johan Hallvar, H Rönnberg, Matteus kyrkokör, A Forsman, M Sundroos. Kyrkkaffe i Olavussalen.


Må 17.4
Matteuskyrkan Må 18 kvällsmässa. Tema: Gråt inte. Kvällen leds av Gun Ericson-Blomfelt och Marina Alén. Efteråt kvällste i Matteussalen.


PETRUS FÖRSAMLING

Må 10.04

Åggelby gamla kyrka Må 19 passionsandakt (Brofogdev. 12). Björk, K.Varho.


Ti 11.04

Åggelby gamla kyrka Ti 19 passionsandakt. Thylin, Ahlberg.


On 12.04

Åggelby gamla kyrka On 19 passionsandakt. Björk, Hilli.


To 13.03

Munksnäs kyrka To 18 nattvardsgudstjänst (Tegelst. 6). Björk, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka To 19 nattvardsgudstjänst. Thylin, Hilli.


Fr 14.04

Munksnäs kyrka Fr 10 Långfredagens gudstjänst. Björk, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka Fr 12 Långfredagens gudstjänst. 12. Thylin, Hilli.
Kottby kyrka Fr 15 passionsmusik (Metsolavägen 14). Björk, L Ahlberg, orgel. P Hilli,
sång.


Lö 15.04

Åggelby gamla kyrka Lö 23.30 påskvigilia med mässa. Björk, Hilli.


Sö 16.04

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Koivisto, Ahlberg.
Malms kyrka Sö 12 högmässa (Kommunalv. 1). Thylin, Hilli.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Påsk-Puls: med knytkalas. Kom och fira att Jesus uppstått med glad lovsång, bra undervisning och festligt knytkalas. Ta med en vän och något gott till bordet. Film, leksaker och pyssel för barnen.


Må 17.04

Åggelby gamla kyrka Må 12 gudstjänst. Thylin, M Sandell.
Munksnäs kyrka Må 18 gudstjänst. Thylin, M Sandell.


OLAUS PETRI


Sö 9.4 kl. 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medverkar.
To 13.4 kl. 18 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang. Kvartett ur Olaus Petrikören medverkar.
Fr 14.4 kl. 11 högmässa. Viinikka. Schola Olaus Petri medverkar, dir. V Maasalo.
Sö 16.4 kl. 11 högmässa. Viinikka, J Edebol, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medverkar.
Må 17.4 kl. 11 orgelmässa. Viinikka, Edebol, Laakkonen-Yang. Schola Olaus Petri medv. , dir. V Maasalo.

DEUTSCHE GEMEINDE


Palmsonntag, dem 9. April 2017 um 11 Uhr

Familiengottesdienst mit den Pastoren M Fischer und H–C Beutel, und mit dem Vokalensemble; anschließend Gemeindemittagessen im Gemeindesaal.


Montag, dem 10. April 2017 um 18 Uhr

Passionsandacht mit Pastor M Fischer in der Deutschen Kirche.


Dienstag, dem 11. April 2017 um 18 Uhr

Passionskantate mit Pastor M Fischer in der Deutschen Kirche. Die traditionelle Andacht mit der Passionskantate… diesmal „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ von Johann Sebastian Bach.


Mittwoch, dem 12. April 2017 um 18 Uhr

Musikalische Passionsandacht mit Pastor M Fischer und dem Deutsch–Finnischen Chor in der Deutschen Kirche.


Gründonnerstag, 13. April um 9 Uhr

Andacht in der Krypta der Deutschen Kirche.


Gründonnerstag, dem 13. April 2017 um 15 Uhr

Gottesdienst mit Pastor M Fischer im Seniorenwohnheim in Munksnäs.


Karfreitag, dem 14. April 2017 um 11 Uhr

Gottesdienst mit Pastor H–C Beutel und dem Vokalensemble in der Deutschen Kirche.


Ostersonntag, dem 16. April 2017 um 11 Uhr 10

Familiengottesdienst mit Pastor M Fischer und dem Deutsch–Finnischen Chor in der Deutschen Kirche.


Ostermontag, dem 17. April 2017 um 11 Uhr

Gottesdienst mit Pastor M Fischer in der Deutschen Kirche.


HELSINGFORS PROSTERI

FR 14.4 kl. 21.30 Via Crucis. Påskspelet Via Crucis inleds på långfredagen den 14.4. kl. 21.30 i Kajsaniemiparken. Vandringsrutten går sedan via Finlands Bank till Domkyrkan där spelet slutar med korsfästelsen. Skådespelare Maria Ylipää gör rollen som Jesus. Mera info på www.viacrucis.fi.


TI 18.4 kl.18 Tomasmässa i Johanneskyrkan. Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans utlandshjälp predikar på temat "Mötet med den Uppståndne". Speaker är Harriet Fagerholm och för musiken står Anders Ekberg. Möjlighet till bikt kl. 17.30. Efter mässan är alla välkomna till en testund. Mer info ger Ulf Skogström 050 404 5381.

LÖ 22.4 kl. 10.30 Brudparsbrunch. Vilken brudmarsch börjar med tii-titti-dii? Får man kasta ris? När ska vi knäböja? När och hur gör man hindersprövning? Bl.a. på dessa frågor får du svar under brunchen med temat "I nöd och lust" i Högbergsgården, Högbergsgatan 10. På plats finns präst, kantor, vaktmästare och familjerådgivare. Kl. 10-11 finns det möjlighet att anhålla om hindersprövning (i kraft 4 månader, båda behöver närvara). Mera info: www.uskotoivorakkaus.fi/tahdon. Frågor och anmälningar till Jessica Högnabba, jessica.hognabba@evl.fi eller 050 380 0662.

Det hjälper att prata.
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Samtalstjänsten består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 18-20 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress, breven besvaras inom en eller ett par dagar. Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-24. Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. OBS! Nytt nummer!

SÖ 7.5 kl. 17.00 Dopdagen. Barn i alla åldrar, från bebisar till barn i skolåldern, har möjlighet att bli döpta och fira en vacker dopfest på Dopdagen söndagen den 7 maj. Stämningsfull ceremoni och kaffe med tårta. Du kan också bjuda in släkt och vänner. Evenemanget firas i fyra olika Helsingforskyrkor och är ett samarbete mellan de finska och svenska församlingarna. Anmälningar senast den 28.4 på www.kastepaiva.fi.

LÖ 20.5 kl. 09.00 10-årsfödis. Kyrkan i Helsingfors firar alla sina tioåringar med en egen förmiddag på Borgbacken. Åkbanden subventioneras av kyrkan så att de kostar tio euro per person. Anmälningen för tioåringarna med familjer är öppen 15.3-29.4. Åkarmbanden betalas i samband med anmälan: http://www.helsingforsforsamlingar.fi.

FR-SÖ 19-21.5 KYRKANS MUSIKFEST 2017 i Helsingfors, se närmare www.kirkonmusiikkijuhlat.fi

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21 maj i Åbo
Intressanta föreläsningar och mångsidiga temagrupper för alla!
Huvudtalare biskop Martin Modéus, pastor Britta Hermansson från Sverige och ledande biskop Fredrick Shoo från Tanzania.
Anmälan senast 25.5: https://www.lyyti.in/Kyrkodagar
Programmet och information på evl.fi/kyrkodagar