Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 03 >

Söndagens gudstjänster 2.4.2017

Söndagens gudstjänster 2.4.2017

30.03.2017 10:00

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG

2.4.2017

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Almqvist. Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Repo-Rostedt, Almqvist. Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Hallvar, Forsman. Kyrkkaffe.


PETRUS

Munkshöjdens kyrka Sö 15 kyrkoherdeinstallation. Björn Vikström, vokalensemblen, lovsångsteam. Barnpassning ordnas under högmässan. Kl. 16.30 mat, kaffe, tårta kl.17.30 efterfest med program.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst (Fischer, Beutel).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Ingemar Tano, Marcel Punt.

HELSINGFORS PROSTERI

Kristen meditation i Johanneskyrkan to 30.3 kl. 17.30. Info M Repo-Rostedt (050-5773995), J Högnabba (050 380 0662), A M Böckerman.

Brudparsbrunch i Högbergsgården lö 22.4 kl. 10.30, Högbergsg. 10. Info www.uskotoivorakkaus.fi/tahdon. Anm. senast 10.4 till jessica.hognabba@evl.fi eller 050 380 0662.

Kyrkans musikfestKyrkans musikfest 19.-21.5 i Helsingfors. Sångare anmäl dig t.o.m. 31.3 på www.kirkonmusiikkijuhlat.fi
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21.5 i Åbo

Föreläsningar, temagrupper mm. Biskop M Modéus, pastor B Hermansson, Sverige, ledande biskop F Shoo, Tanzania. Anm. sen. 31.3: https://www.lyyti.in/Kyrkodagar. Info evl.fi/kyrkodagar

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!