Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 03 >

Gudstjänsterna söndagen den 5 mars

Gudstjänsterna söndagen den 5 mars

02.03.2017 12:18

Vi publicerar här vår annons Söndag Kyrkdag med bl.a våra gudstjänster följande söndag. Annonsen finns i Hufvudstadsbladet varje torsdag.

SÖNDAG- KYRKDAG

5.3.2017

Helsingfors svenska ev.luth. församlingarJOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Henricson, S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Westerlund, Busck-Nielsen, Almqvist. Svenska oratoriekören. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Rönnberg, Sundroos, Satu Wendell, solosång. Kyrkkaffe.

PETRUS

Månsas kyrka Sö 10 knattekyrka. Dockteater, rörelsesånger, bönevandring. Koivisto, Mikkonen.Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kass, Hilli.Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kass, Hilli.Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.Munkshöjdens kyrka Ti 19. Förbön och tack. Franzén, Lassus, Ahlberg.DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Matti Fischer).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Viinikka, Punt.HELSINGFORS PROSTERIVärldsböndagen Se senaste veckas annons.Kristen meditation

i Johanneskyrkan varje torsdag kl. 17.30 från 19.1 till 20.4 (förutom 6.4 och 13.4). Upplev en stund stillhet i vardagen, möjlighet till samtal. Info jessica.hognabba(at)evl.fi. Arr. Kyrkan i Helsingfors.Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.

A-C H-K/A.L.


Interiör från Kampens kapell. Här kan man stilla sig mitt i huvudstadens jäkt. Foto Antonio H. Bildarkivet.