Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 02 >

Söndagens gudstjänster 19.2.2017

Söndagens gudstjänster 19.2.2017

15.02.2017 16:08

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG
19.2.2017
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Heikel-Nyberg, Almqvist. Kyrkkaffe.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, Almqvist. Manskören Manifestum. Kyrkkaffe.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Hallvar, Forsman. Kyrkkaffe.


PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Ahlberg.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka och Cool Kids.

DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst (Hans- Christian Daniel).

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Viinikka, Punt.

HELSINGFORS PROSTERI

Kristen meditation
i Johanneskyrkan varje torsdag kl. 17.30 från 19.1 till 20.4 (förutom 6.4 och 13.4). Upplev en stund stillhet i vardagen, möjlighet till samtal. Info jessica.hognabba(at)evl.fi. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.