Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 02 >

Luther monologen i Johanneskyrkan

Luther monologen i Johanneskyrkan

02.02.2017 13:45

9.3.2017 kl. 19

Johannes församling har glädjen att välkomna Johan Fagerudd till Johanneskyrkan. Fagerudd reser just nu land och rike runt med sin pjäs, Luther i enrum. Pjäsen följs av ett diskussionstillfälle i kryptan. FRITT INTRÄDE

Alla hjärtligt välkomna!

Foto: Siri Fagerudd

År 2017 har det gått 500 år sedan reformationen. Detta jubileum uppmärksammas på olika sätt under året. Skådespelaren Johan Fagerudd har skrivit monologen "Luther i enrum" som han turnerar med under vårterminen i Svenskfinland.

Monologen utspelas i Wartburgs slott åren 1521-22. Martin Luther har av sina vänner blivit bortrövad till slottet och hålls gömd där under namnet Junker Jörg. Med sina 95 teser har Luther önskat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vännerna är hans enda kontakt med omvärlden. Och i ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren. Om framtiden vet han inget. Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

Kan vi, som lever 500 år senare, känna igen oss i Luther och hans tankar, upprördhet, engagemang? Kan vi till och med inspireras till att fundera över hur kyrkan kunde behöva reformeras idag?