Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 02 >

Söndagens gudstjänster 12.2.2017

Söndagens gudstjänster 12.2.2017

09.02.2017 10:27

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG

12.2.2017

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Enlund, Furaha-kören. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 lättläst mässa. Lindström, B Thilman, Böckerman, Henricson. Kronans barnkör. Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 mässa. Lindström, Böckerman.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 mässa med små och stora. Rönnberg, Matteus barnkör, E Gustafsson, Sundroos. Kyrkkaffe, saft i Olavussalen.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa. Tema: omvänt. Rabbe Tiainen, talare, Frida W, kyrkvärd, Amigo Choral kören medv. Kvällste i förs.salen.


PETRUS

Månsas kyrka Sö 10 gemensam mässa. Björk, Ahlberg, Hilli m.fl. Barnkyrka och Cool Kids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst (M Fischer).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Ingemar Tano. Schola Olaus Petri medverkar, dir. Valter Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

Kristen meditation

i Johanneskyrkan varje torsdag kl. 17.30 från 19.1 till 20.4 (förutom 6.4 och 13.4). Upplev en stund stillhet i vardagen, möjlighet till samtal. Info jessica.hognabba(at)evl.fi. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Tomasmässa firas i Johanneskyrkan ti 14.2 kl. 18. Liturg Ulf Skogström, predikant Jani Edström, speaker Maria Lindberg, musikledare Anders Ekberg. Kollekt till förmån för Ekumeniska rådet. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.