Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 02 >

Gudstjänsterna söndagen den 26 februari

Gudstjänsterna söndagen den 26 februari

23.02.2017 13:00 / uppdaterad 23.02.2017 13:01

Vi publicerar här vår annons Söndag Kyrkdag för söndagen den 26 februari 2017. I annonsen, som finns i Hufvudstadsbladet varje torsdag kan Du läsa om våra gudstjänster med mera program för var söndag.

JOHANNES
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa.
Terho, Enlund. Kyrklunch.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.
Lindström, Heikel-Nyberg, Enlund,
Henricson. Kören Roströsten.
Kyrkkaffe.
Johanneskyrkans krypta Ti
18 Mariavesper. Busck-Nielsen,
Enlund.
Gamla kyrkan Ons 18
Askonsdagsmässa. Busck-Nielsen,
Enlund.
MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa.
Hallvar, Forsman. Matteus
kyrkokör. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Ons 19
Askonsdagsmässa. Hallvar, Forsman.
PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa.
Thylin, Varho.
Åggelby gamla kyrka Sö 12
högmässa. Thylin, Varho.
Södra Haga kyrka Sö 16.30
Puls-gudstjänst. Barnkyrka och
Cool Kids.
DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst
Hans-Christian Beutel.
OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Viinikka,
Laakkonen-Yang. Olaus
Petrikören.

N.Ö./A.L.

Domkyrkan i Helsingfors är ett brand för nordens vita huvudstad. Foto Alf Lindberg.