Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 01 >

Söndagens gudstjänster 5.2.2017

Söndagens gudstjänster 5.2.2017

31.01.2017 09:05

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG
5.2.2017
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Terho, Almqvist, Enlund. Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe. Gemens. Ansvar- insaml. inleds.
S:t Jacobs kyrka Sö 16 mässa med stora och små. Repo-Rostedt, Henricson. S:t Jacobs barnkör. Servering.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Forsén, Forsman, Sundroos, Matteus kyrkokör. Gemens. Ansvar- lunch.


PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Björk, Koivisto, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Hilli.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka och Cool Kids.

DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (M Fischer).

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Ahlfors, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Kristen meditation
i Johanneskyrkan varje torsdag kl. 17.30 från 19.1 till 20.4 (förutom 6.4 och 13.4). Upplev en stund stillhet i vardagen, möjlighet till samtal. Info jessica.hognabba(at)evl.fi. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Tomasmässa firas i Johanneskyrkan ti 14.2 kl. 18. Liturg Ulf Skogström, predikant Jani Edström, speaker Maria Lindberg, musikledare Anders Ekberg. Kollekt till förmån för Ekumeniska rådet. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.