Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 01 >

De hemlösas natthärbärgen flyttas till Hermansstads diakonihus den 30 januari

De hemlösas natthärbärgen flyttas till Hermansstads diakonihus den 30 januari

25.01.2017 14:37 / uppdaterad 27.01.2017 09:10

Den kyrkliga samfälligheten flyttar de hemlösas natthärbärgen från nästa vecka till diakonihuset i Hermansstad i enligt avtalet med Helsingfors stad och diakonianstalten, som gjordes i går kväll.

Kyrkoherdarna i Helsingfors 21 församlingar har beslutat att de natthärbärgen som kyrkan erbjudit sedan november senaste år inte kommer att fortsätta i sin nuvarande form. Den här veckan (v.4) erbjuds det sista natthärbärget i Tempelplatsens kyrka.
Församlingarna i huvudstaden har under vintern turats om att erbjuda öppet natthärbärge, bland annat Petrus och Matteus församling har deltagit med utrymmen och frivilliga. Verksamheten har ändå sedan starten varit en tillfällig lösning på ett akut behov. Diskussioner med staden gällande ett fortsatt samarbete kring härbärgen fortsätte tisdagen 24 januari.

Ett avtal slöts med Helsingfors stad och diaknianstalten, som kommer att samarbeta i fortsättningen. Staden stöder verksamheten ekonomiskt och natthärbägena flyttar nu till Hermansstads diakonihus. Från den 30 januari inleds verksamheten i diakonihuset. "Alla hemlösa personer oberoende av nationalitet, som kommer nyktra, är välkomna", säger ledande doiakoniarbetaren vid diakonihuset Marita Nummelin. Där bjuds också på en kvällsbit, som består av té och smörgås. Kyrkoherden I Lauttasaaren seurakunta Juha Rintamäki berättar att drygt 500 frivilliga ställt upp härtills för att hjälpa vid härbärgena. Han poängterar att det behövs frivilliga också I fortsättningen.

Kyrkan lämnar ingen ute och frysa på natten, men nu behövs en mer varaktig lösning på situationen i samarbete med staden och andra aktörer. Församlingarna är även i fortsättningen beredda att vid behov erbjuda utrymmen och både de anställdas och frivilligas insatser för att ge skydd åt de skyddslösa i vår stad.

Önskar Du vara med och hjälpa till med arrangemangen i fråga vid Diakonihuset på Tavastvägen 73, tag då kontakt med Marita Nummelin tfn 09-23402576 eller Pirjo Suomi tfn 23402570.

Alf Lindberg informationssekreterare

Utbildningskväll

För de frivilliga som vill ställa upp och hjälpa till på diakonihuset ordnas en utbildningskväll tisdagen 31.1 kl 18-20 på Tavastvägen 73. Anmälningar till marita.nummelin@evl.fi.


I Hermansstads diakonihus finns 30 bäddplatser efter att borden och stolarna förts bort. Foto bildarkivet.