Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 01 >

Söndagens gudstjänster 29.1.2017

Söndagens gudstjänster 29.1.2017

25.01.2017 13:11

Annonsen publiceras i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG
29.1.2017
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Henricson. S:t Jacobskören. Kyrklunch.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Westerlund, Lindström, Almqvist. Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Rönnberg, Forsman. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Sö 15.30 mässa med Fridsföreningen i södra Finland.
Marielundskapellet i Nordsjö kyrka Sö 17 kvällsmässa med introduktion till meditation och andliga övningar, Forsén.


PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Hilli.
Mukshöjdens kyrka Sö 11 Puls- gudstjänst. Avslutning på Disciple17 konferens. Tillfället är på engelska, möjlighet till svensk och finsk simultantolkning.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Hilli.

DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst (M Fischer)

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Ahlfors, Punt.

HELSINGFORS PROSTERI

Kristen meditation
i Johanneskyrkan varje torsdag kl. 17.30 från 19.1 till 20.4 (förutom 6.4 och 13.4). Upplev en stund stillhet i vardagen, möjlighet till samtal. Info jessica.hognabba(at)evl.fi. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Tomasmässa firas i Johanneskyrkan ti 14.2 kl. 18. Liturg Ulf Skogström, predikant Jani Edström, speaker Maria Lindberg, musikledare Anders Ekberg. Kollekt till förmån för Ekumeniska rådet. Arr. Kyrkan i Helsingfors.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.