Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 12 >

Pol.mag Nina Österholm valdes till ny informatör

Pol.mag Nina Österholm valdes till ny informatör

01.12.2016 17:24 / uppdaterad 01.12.2016 18:03

Tjugotvå personer sökte den nybildade informatörstjänsten i Kyrkan i Helsingfors. Bland de rätt meroiterade personerna valdes pol.mag redaktionssekreteraren vid Kyrkpressen Nina Österholm till att efterträda nuvarande informationssekreteraren pol.kand Alf Lindberg som går i pension nästa år i april.

Vi träffade Nina Österholm i Församlingarnas hus nyligen då hon som nyssvald informatör för Kyrkan i Helsingfors tecknade under sitt arbetsavtal. Nuvarande tjänsteinnehavaren informationssekreterare Alf Lindberg går i pension i april år 2017 varför rekryteringen av en efterträdare varit i gång.

Hela 22 personer sökte tjänsten och politices magister Nina Österholm drog det längsta strået och valdes till den arbetsavtalsenliga nybildade tjänsten vid Gemensamma kyrkorådets möte den 24 november . Österholm som är barfota helsingforsare uppgav att hennes andliga rötter finns i dåvarande Norra svenska församlingen, varför hon nu känner från förut många församlingsbor i Johannes församling samt även nuvarande tjänsteinnehavare i församlingen.

Som redaktionssekreterare vid Kyrkpressen har Österholm fått vidgade vyer över hela det svenskspråkiga stiftet, Borgå stift. Den nya tjänsten innebär också ett närmare samarbete med de tre svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors prosteri Johannes, Matteus och Petrus. Österholm får ett arbetsrum i Församlingarnas hus på Tredje linjen 22 i Berghäll och kommer att arbeta som informatör även för det gemensamma svenska församlingsarbetet och tillhöra teamet i den finska kommunikationsenheten.

Då den svenska enheten i samfälligheten upphörde år 2014 började de olika enheterna ta de första stegen mot en helt tvåspråkig kyrklig samfällighet. Under årens lopp har organisationen genomgått fler förändringar och man håller också i skrivande stund på med att förändra verksamhetskulturen och sträva till en lättare organisation.Till Österholms uppgifter kommer bland annat att höra planering och förverkligandet av den interna och externa kommunikationen, produktion av innehåll till webben och sociala medier, kläckandet av idéer och koordinering av produktioner för olika medier, producering av mediala meddelanden och rapporter, evenemangsinformation samt medieuppföljning.

Nina Österholm tillträder sin tjänst den 16 januari 2017 och arbetar en tid tillsammans med nuvarande informationssekreteraen. Österholm verkar klart inspirerad av att ta i tu med de utmaningar som står vid dörren och vi hälsar henne välkommen i vår skara!

Alf Lindberg


Vår nya informatör Nina Österholm tillträder tjänsten den 16 januari 2017. Foto: Crista Mickelsson.