Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 12 >

Gudstjänsterna m.m. 4-6,12.2016

Gudstjänsterna m.m. 4-6,12.2016

02.12.2016 16:07 / uppdaterad 02.12.2016 16:18

Vi publicerar här gudstjänstprogrammet för 4-6.12.2016. Söndag Kyrkdag annonsen finns i Hufvudstadsbladet varje torsdag.

SÖNDAG- KYRKDAG
4-6.12.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Henricson. Kyrklunch.
Johanneskyrkan Sö 12 mässa. Heikel-Nyberg, Lindström, Almqvist. Manskören Manifestum. Kyrkkaffe.
Ti 10 Uppvaktning vid hjältegravarna på Drumsö.
Drumsö kyrka Ti 11 Tvåspråkig gudstjänst. Terho. Manskören Manifestum.
Johanneskyrkan Ti 12 högmässa. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist. Akademiska sångföreningen.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 12 högmässa, Rönnberg, Sundroos. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa tema: Kung. Kvällste i Matteussalen.
Matteukyrkan Ti 12 högmässa, Forsén, Stöckell. Kyrkkaffe.
Brändö/ Vilan Ti 12 uppv. vid hjältegr. Hallvar (tvåspr.) Matteus förs. och Herttoniemen srk.
Östersundom kyrka Ti 13 uppv. vid hjältegr. Hallvar (tvåspr.) Matteus förs. och Mikaelin srk.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Ahlberg
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls gudstjänst. Barnkyrka.
Södra Haga kyrka Sö 18. Världen förändras - Gud är densamme. Arr: Petrus förs. och Karisma farleden.
Södra Haga kyrka Ti 10 Självst.dagens 2-språkiga gudstj. med Haagan seurakunta. Hels. Lauluveljet dir. Teppo Lampela, Haagan Martat och finska scouterna. Efter gudstj. uppv. vid hjältegr. i Södra Haga, Hjältevägen 5. Festkaffe. Heltelä, Autio, Thylin.
Åggelby Gamla kyrka Ti 12 predikogudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 11 Uhr Gottesdienst zum Zweiten Advent mit Abendmahl (Matti Fischer)

OLAUS PETRI
Sö 11 kyrkmässa. Viinikka, Fredrik Santell, Olaus Petrikören, Laakkonen-Yang.


HELSINGFORS PROSTERI


Johannekyrkans 125 års jubileum firas i Johannes församling sö 11.12. Se församlingens annonsering.

Tomasmässans julfest ti 13.12 kl. 18 i Johanneskyrkans krypta. Nattvard i kyrkan kl. 20.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.

A-C H-K / A.L.