Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 12 >

Söndagens gudstjänster 11.12.2016

Söndagens gudstjänster 11.12.2016

08.12.2016 10:54

Annonsen publiceras i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG
11.12.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Henricson. Kyrkkaffe.
Johanneskyrkan Sö 12 Johanneskyrkans 125-årsjubileum, mässa. Lindström, Almqvist, Enlund. Tomas Vokalensemble, Chorus Sanctae Ceciliae, Nina Fogelberg, sopran. Jubelkaffe i Högbergssalen, musikinslag av Heikki Sarmanto.

MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 12 högmässa, Hallvar, Sundroos. Kyrkkaffe.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Hilli.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Hilli.
Malms kyrka Sö 15 De vackraste julsångerna.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 11 Uhr Gottesdienst zum Dritten Advent(Matti Fischer).

OLAUS PETRI
Sö 11Dansk julgudstjänst. Predikant Ejgil Bank Olesen, organist Michael Due, kammarkören Idun, dir. Karin Pedersen


HELSINGFORS PROSTERI


Johannekyrkans 125 års jubileum firas i Johannes församling sö 11.12. Se närmare under Johannes.

Tomasmässans julfest ti 13.12 kl. 18 i Johanneskyrkans krypta. Nattvard i kyrkan kl. 20.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.