Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 11 >

Gudstjänster på Fars dag 13.11.2016

Gudstjänster på Fars dag 13.11.2016

09.11.2016 10:47

Annonsen publiceras även i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG
13.11.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Böckerman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Busck-Nielsen, Enlund. Svenska Oratoriekören medv. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Teologpraktikant Juho Kankare, Forsén, Stöckell. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Marielundskapellet i Nordsjö kyrka Sö 10 högmässa. Forsén, Stöckell. Kyrkkaffe.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kass, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kass, Ahlberg.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka.


DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag (Matti Fischer).

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang. Schola Olaus Petri medverkar, dir. Valter Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

Heikki Sarmantos Oratorium Johannes Döparen
i Johanneskyrkan fre 11.11. kl.19. Libretto Kim Rich, USA. I rollerna bla Maria Lund och Jarmo Mäkinen. Johanneskyrkan fyller 125 år denna höst.

Taizémässa söndagen 20.11 kl. 18.00 i Missionskyrkan
Knäböj på bönepall, kryp ner i kyrkbänk eller låt kroppen sträcka ut sig på färggrann trasmatta och fira en enkel och avslappnad Taizémässa. Kyrkkaffet står framdukat kl. 17.30 och mässan firas från kl. 18. Mässan håller på ungefär en timme men du kan välja hur länge du vill stanna. Meditationen leds av Monica Heikel-Nyberg och musiken av Christer Romberg. Möjlighet till själavård. Kollekt/kaffeavgift till förmån för FMS.
Arr. Helsingfors församlingar, FMS och Helsingfors KFUK


Tomasmässa Din konung kommer i ödmjukhet
i Johanneskyrkan ti 22.11 kl. 18.00. Medv. Heidi Juslin-Sandin, Ulf Skogström m fl

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.