Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 11 >

Söndagens gudstjänster 20.11.2016

Söndagens gudstjänster 20.11.2016

16.11.2016 09:56

Annonsen publiceras även i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG
20.11.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Heikel-Nyberg, Almqvist. Kyrkkaffe.

Folkhälsans seniorhus Sö 15 mässa. Lindström, Henricson.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Sundroos. Dop. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Degerö kyrka Sö 10 högmässa. Hallvar, Sundroos. Kyrkkaffe.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Varho.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Thylin, Varho.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka.


DEUTSCHE GEMEINDE
So 11 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag (Matti Fischer).

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Viinikka, Punt.

HELSINGFORS PROSTERI


Taizémässa söndagen 20.11 kl. 18.00 i Missionskyrkan
Kom och fira en enkel och avslappnad Taizémässa. Kyrkkaffe från kl. 17.30 och mässa kl. 18. Meditationen leds av Monica Heikel-Nyberg och musiken av Christer Romberg. Möjlighet till själavård. Kollekt/kaffeavgift till förmån för FMS.
Arr. Helsingfors församlingar, FMS och Helsingfors KFUK


Tomasmässa Din konung kommer i ödmjukhet
i Johanneskyrkan ti 22.11 kl. 18.00. Medv. Heidi Juslin-Sandin, Ulf Skogström m fl

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.