Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 10 >

Söndagens gudstjänster 23.10.2016

Söndagens gudstjänster 23.10.2016

19.10.2016 15:35

SÖNDAG- KYRKDAG
23.10.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Almqvist. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Busck-Nielsen, Almqvist. Kammarkören Jubilate medv. Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 gudstjänst. Busck-Nielsen, Almqvist.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. C Forsén, Hallvar, Matteus kyrkokör, Sundroos, Stöckell. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Björk, Hilli.
Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Björk, Hilli.
Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka.
Malms kyrka Sö 18 konsert Harry Dahlström – baryton, Kaj-Erik Gustafsson – orgel, Jean Sibelius Opus 113. Inträdet är fritt.

DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst (Fischer)

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Ahlfors, H Laakkonen-Yang.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa
firas i Johanneskyrkan ti 25.10. kl.18. Tema: Förlåt varandra. Predikant Lucas Snellman, liturg Tomas Ray, speaker Ritva Saario. Vi sjunger de nya psalmerna.

Helsingfors bokmässa 27-30.10.16
Kyrkan på i monter 6h81. Bilagan Helsingfors Extra i KP utkommer till mässan.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.