Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2016 > 10 >

Söndagens gudstjänster 30.10.2016

Söndagens gudstjänster 30.10.2016

26.10.2016 13:36

Annonsen publiceras även i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG
30.10.2016
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Enlund. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Heikel-Nyberg, Enlund, Henricson. Roströsten medv. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Sö 18 mässa med Fridsför. i södra Finland. Kaffeservering.


PETRUS
Månsas kyrka Sö 10 Gemensam gudstjänst för hela församlingen. Musik med barn. Kyrklunch.


DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst mit Amtseinführung von Matti Fischer.

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Ahlfors, Laakkonen-Yang.

HELSINGFORS PROSTERI

Helsingfors bokmässa 27-30.10.16
Kyrkan på i monter 6h81. Bilagan Helsingfors Extra i KP utkommer till mässan.

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.