Startsida > Församlingar > Matteus församling >

Kyrko­herdens sida

Kyrkoherdens hälsning

I det finska samhället är det endast republikens president och församlingens kyrkoherde som väljs genom direkt folkval.
Jag är stolt och glad över att få vara kyrkoherde, och särskilt över att få vara kyrkoherde i Matteus församling.

I kyrkan erbjuder vi ett andakts- och gudstjänstliv med möjlighet till tillbedjan och gemenskap.
Vi erbjuder en möjlighet att förverkliga den längtan som de flesta har av att få utöva barmhärtighet – att göra något för sin nästa.
Och vi erbjuder en möjlighet till andlig fördjupning och störres förståelse av sig själv och den plats vi alla har i Guds värld.

Jag hoppas att du som läser det här skall få erfara Guds godhet och att du också tar till vara möjligheten till gemenskap i församlingen.
Jag vill gärna vara din kyrkoherde.
Jag vill gärna att du känner dig som en respekterad medlem i församlingen.
Låt mig veta vad du vill med din församling.
Du behövs.

Stefan Forsén