Matteus församling ungdomsarbetsledare

 • Daniel Jakobsson

  ungdomsarbetsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7329 / 050-380 0710
  daniel.jakobsson@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Tonja Paavola

  ungdomsarbetsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7330 / 050-380 3988
  tonja.paavola@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors