Matteus församling präster

 • Johan Hallvar

  kaplan, Matteus församling

  (09) 2340 7321 / 050-380 3954
  johan.hallvar@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Patricia Högnabba

  församlingspastor, Matteus församling

  ungdoms- och konfirmandarbete
  (09) 2340 7332/ 050-408 9010
  patricia.hognabba@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Juho Kankare

  församlingspastor, Matteus församling

  (09) 2340 7322 / 050-380 3957
  juho.kankare@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Владимир Благинин

  Пастор, Matteus församling, Yhteinen seurakuntatyö

  русскоязычная работа
  09 2340 4839
  vladimir.blaginin@evl.fi
  PL 21 00941 Helsinki
  Ytterligare information: Helsingin seurakuntien venäjänkielisen työn pastori.
  Länk