Matteus församling kantorer

 • Anders Forsman

  kantor , Matteus församling

  Grupperna gung & sjung, klapp & klang
  09-2340 7320 / 050-433 5578
  anders.forsman@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Emma Gustafsson

  Musikledare, Matteus församling

  Matteus barnkör
  050-491 7360
  emmagustafsson@email.com
  Åbohusvägen 3, 2 vån

 • Daniela Strömsholm (f. Forsén)

  musikledare, Matteus församling

  tjänstledig 2016-2017
  matteus.fors@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 2 vån

 • Marianne "Mimi" Sundroos

  kantor, Matteus församling

  09 2340 7325 / 040-584 0296
  marianne.sundroos@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 2vån