Matteus församling sekreterare

 • Inge-May Sevonius

  församlingssekreterare, förvaltning, Matteus församling

  (09) 2340 7300
  inge-may.sevonius@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Pia Valtanen

  församlingssekreterare, information, Matteus församling

  (09) 2340 7302
  pia.valtanen@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors