Matteus församling diakoniarbetare

 • Henrika Hyttinen

  diakoniarbetare, Matteus församling

  09 2340 7327 / 050 380 3976
  henrika.hyttinen@evl.fi
  Åbohusvägen 3

 • Carita Riitakorpi

  diakonissa, Matteus församling

  (09) 2340 7328 / 050-380 3986
  carita.riitakorpi@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors