Startsida > Församlingar > Matteus församling >

Kontakt­uppgifter

medarbetarna

Matteus församling

 • Kyrkoherde

 • Stefan Forsén

  kyrkoherde, Matteus församling

  (09) 2340 7310 / 050-380 3945
  stefan.forsen@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Präster

 • Johan Hallvar

  kaplan, Matteus församling

  (09) 2340 7321 / 050-380 3954
  johan.hallvar@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Patricia Högnabba

  församlingspastor, Matteus församling

  ungdoms- och konfirmandarbete
  (09) 2340 7332/ 050-408 9010
  patricia.hognabba@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Juho Kankare

  församlingspastor, Matteus församling

  (09) 2340 7322 / 050-380 3957
  juho.kankare@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Владимир Благинин

  Пастор, Matteus församling, Yhteinen seurakuntatyö

  русскоязычная работа
  09 2340 4839
  vladimir.blaginin@evl.fi
  PL 21 00941 Helsinki
  Ytterligare information: Helsingin seurakuntien venäjänkielisen työn pastori.
  Länk

 • Kantorer

 • Anders Forsman

  kantor , Matteus församling

  Grupperna gung & sjung, klapp & klang
  09-2340 7320 / 050-433 5578
  anders.forsman@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Emma Gustafsson

  Musikledare, Matteus församling

  Matteus barnkör
  050-491 7360
  emmagustafsson@email.com
  Åbohusvägen 3, 2 vån

 • Daniela Strömsholm (f. Forsén)

  musikledare, Matteus församling

  tjänstledig 2016-2017
  matteus.fors@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 2 vån

 • Marianne "Mimi" Sundroos

  kantor, Matteus församling

  09 2340 7325 / 040-584 0296
  marianne.sundroos@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 2vån

 • Diakoniarbetare

 • Henrika Hyttinen

  diakoniarbetare, Matteus församling

  09 2340 7327 / 050 380 3976
  henrika.hyttinen@evl.fi
  Åbohusvägen 3

 • Carita Riitakorpi

  diakonissa, Matteus församling

  (09) 2340 7328 / 050-380 3986
  carita.riitakorpi@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Ungdomsarbetsledare

 • Daniel Jakobsson

  ungdomsarbetsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7329 / 050-380 0710
  daniel.jakobsson@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Tonja Paavola

  ungdomsarbetsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7330 / 050-380 3988
  tonja.paavola@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Barnarbetsledare

 • Marianne Bergström

  dagklubbsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7331 / 050-380 3995 (vardag kl. 9-13)
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Catarina Bärlund-Palm

  familjearbetsledare, Matteus församling

  (09) 2340 7333 / 050-380 3936
  catarina.barlund-palm@evl.fi
  Åbohusv.3 00900 Helsingfors

 • Sekreterare

 • Inge-May Sevonius

  församlingssekreterare, förvaltning, Matteus församling

  (09) 2340 7300
  inge-may.sevonius@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

 • Pia Valtanen

  församlingssekreterare, information, Matteus församling

  (09) 2340 7302
  pia.valtanen@evl.fi
  Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors