Konfirmandarbetet

Skriftskolan eller bättre känt "skriban" är en av kyrkans viktigaste verksamhetsområden. För många är skriban och framförallt konfirmationen en milstolpe i livet. Det innebär att man tar steget närmare det vuxna livet. Under skribalägret är man med om något alldeles unikt och man får värdefulla minne för livet.

Skriftskola 2017

För information om skriftskolan 2017 se:

Johannes Ungdomar

KONTAKTUPPGIFTER

Ungdomsarbetsledare

Lella Lindström
(09) 2340 7706, 050 3800 849
lella.lindstrom@evl.fi

Präst

Mikael Busck-Nielsen
(09) 2340 7747, 040 7733 155
mikael.busck-nielsen@evl.fi