Konfirmandarbetet

Skriftskolan - eller bättre känt "skriban" - är en av kyrkans viktigaste verksamhetsområden. För många är skriban och framförallt konfirmationen en milstolpe i livet. Det innebär att man tar ett steg närmare det vuxna livet. Under skribalägret är man med om något alldeles unikt och man får värdefulla minnen för livet.

Skriftskola 2018

Vi har glädjen att välkomna dig med till skriftskolan i Johannes församling! Anmälningen till nästa års skriftskolläger startar den 2.10 och avslutas den 31.10.

Vi erbjuder 3 läger nästa sommar. Datumen är:

Lekis 1: 4-12.6.2018

Lekis 2: 14-22.6.2018

Lekis 3: 27.6-5.7.2018

Beroende på hur ungdomar som anmält sig till de olika lägren kommer förändringar möjligtvis ännu att ske men utgångspunkten är att dessa tider håller.

Här hittar du länken till anmälningsblanketten:

Anmälan till Skriba 2018

Vid frågor, vänligen kontakta Christer Romberg, christer.romberg@evl.fi, 0503433418 eller Mikael Busck-Nielsen, mikael.busck-nielsen@evl.fi, 0407733155.

KONTAKTUPPGIFTER

Ungdomsarbetsledare

Christer Romberg
09 2340 7707/ 050 3433 418
christer.romberg@evl.fi

Präst

Mikael Busck-Nielsen
(09) 2340 7747, 040 7733 155
mikael.busck-nielsen@evl.fi