Vill du göra en insats för flyktingarna?


Under några år har en större mängd mänskor på flykt kommit till Finland än vi är vana med, det här har väckt reaktioner av olika slag. En glädjande stor del av Finländarna har visat stor hjälpvilja och äkta talkoanda. Många har velat göra en insats för de asylsökande – både frivilliga och medlemmar i Johannes församlings församlingsråd.

Om du vill göra en insats för de asylsökande eller flyktingarna finns det flera olika typer av uppgifter du kan välja mellan. Det finns uppgifter för dig som vill göra en punktinsats nu och då, och uppgifter för dig som vill och kan förbinda dig till en regelbunden och mera tidskrävande verksamhet. Vilken insats passar dig?

Vid nödinkvarteringen i Pullakirkko i Diakonihuset i Hermanstad fortsätter inkvarteringen varje natt. Där behövs frivilliga varje kväll för att laga kvällste och rada ut madrasser och papperslakan. Du kan anmäla dig till pirjo.suomi(at)evl.fi som koordinerar de frivilligas arbetspass.

Från och med hösten öppnar ett dagcenter för papperslösa i grannhuset, där finns också möjlighet till frivilliginsatser. I sommar är det ännu renoverings- och inredningstalkon som gäller. Från hösten blir det rådgivningstjänster i centret och massor av annan verksamhet som utformas tillsammans med centrets användare.

Är du på Facebook? Välkommen med i gruppen ’Flyktingvänner i centrum’ här finns det information om aktualiteter. Du hittar gruppen på adressen: https://www.facebook.com/groups/Flyktingvanner .

Kontakta carre.lonnqvist@evl.fi för att höra dig för vilka uppgifter vi just nu söker frivilliga till. Har du en idé för något du skulle vilja göra? Kontakta oss, så funderar vi på hur den kunde förverkligas. Du är hjärtligt välkommen med att fira flerspråkig taizémässa med oss på tisdagskvällar ungefär en gång i månaden, följ annonseringen i Kyrkpressen.

Välkommen med!

Vi som jobbar med flyktingar!

Carre Lönnqvist
Koordinator för mångkulturellt arbete
Johannes församling
(09) 2340 7712, 050-469 8127
carre.lonnqvist@evl.fi