Vad är diakoni?

Diakoni betyder tjänst och grundar sig på Kristi kärlek. Varje människa är unik och älskad av Gud.

Livet kan idag vara hårt, vi ställs ofta inför svåra frågor och knepiga situationer. Känner Du igen Dig? Minns att vi diakoniarbetare finns till för Dig!

Det kan vara lättare att samtala om sin livssituation med någon annan än sina vänner och släktingar. Du får gärna ta kontakt med oss med dina problem och bekymmer så försöker vi tillsammans finna lösningar. Du kan tala med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt. Ring eller skriv så träffas vi enligt överenskommelse.

Ifall du känner dig ensam så skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar också nya deltagare!

Barbro, Karin och Gunvor. Foto: Dan Andersson

Vår hälsning till Dig

Det finns någon som håller allting i sin hand, någon som vill mig väl och vakar över mig, Gud, alltings sammanfattning och mål.

Bön: Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM UNDER VÅREN

Diakoniträffen i S:t Jacob, varje onsdag från och med 17.1 till 23.5 kl. 14–15.30. Med undantag för 28.3.

Samtalsgruppen Sjötorpet träffas i Högbergsgården onsdagarna 17.1, 14.2 och 11.4 kl. 14–15.30.

Träffpunkt i Högbergsgården. Varannan tisdag från och med 23.1 till 15.5 kl. 13-14.30. Programmet varierar, kolla det närmare i evenemangskalendern.

Diakonilunch i S:t Jacob, måndagarna 15.1, 19.2, 12.3, 16.4 samt 14.5 kl. 12-13. Lunchen á 3€.

Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 fredagar från och med 12.1 till 4.5. kl. 12.15-13.30. Välkommen till middagsbön i Johanneskyrkan innan lunchen kl. 12.

Barbro Ollberg
diakonissa
Johannes församling
(09) 2340 7704, 050 3800 656
barbro.ollberg@evl.fi

Karin Salenius
diakonissa
Johannes församling
(09) 2340 7724, 050 3800 867
karin.salenius@evl.fi

Gunvor Frände
diakonissa, tjänstledig t.o.m. 31.12.2017
Johannes församling
(09) 2340 7714, 050 3801 872
gunvor.frande@evl.fi

Johan Terho
Församlingspastor
Johannes församling
09 2340 7717/ 050 380 0807
johan.terho@evl.fi