Johannes församling

Johannes församling erbjuder en kristen gemenskap för sina medlemmar likväl som för andra personer som önskar delta i kyrkligt liv på svenska i stadens centrum. Här vill vi skapa en ny urban teologi för dagens stadsmänniska - det ser vi som en utmaning!

foto: Linda Jordas

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

JOHANNESKYRKAN
Högbergsgatan 12
tfn (09) 2340 7730

-------------------------------------------------------------------------------------------

BERGHÄLLS KYRKA
Östra prästgatan 2

tfn (09) 2340 3620

-------------------------------------------------------------------------------------------

GAMLA KYRKAN
Lönnrotsgatan 6
tfn (09) 2340 6128

-------------------------------------------------------------------------------------------

S:t JACOBS KYRKA
Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)

Tfn (09) 2340 7729

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mariakapellet Högbergsgatan 10 D 3 våningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------Församlingsalar på Högbergsgatan 10:

Högbergssalen E-trappan, 2 våningen. Tfn: (09) 2340 7713

Johannessalen D-trappan, 2 våningen. Tfn: (09) 2340 7713

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hörnan på gatuplan. Till barnverksamheten kommer man via innergården från Högbergsgatans sida.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Församlingsalar på Kvarnbergsbrinken 1:

S:t Jacobs församlingssal
tfn (09) 2340 7729

Foto: Linda Jordas

ADRESSER

Johannes församling

Hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/

e-post: johannes.fors@evl.fi

--------------------------------------

Öppethållningstid:

Kansliet öppet

måndag 10-14

tisdag 10-14

onsdag 13-17

torsdag 10-14

fredag 9-13

--------------------------------------

Besöksadress: Högbergsgatan 10 E 3 vån.

Postadress: Högbergsgatan 10 A 3 vån.

00120 Helsingfors

tfn (09) 2340 7700

--------------------------------------

Personalens e-postadresser:

förnamn.efternamn@evl.fi

DOP

Enbart det bästa för minstingen!