Startsida > Församlingar > Johannes församling >

KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Kyrkliga FÖRRÄTTNINGAR

När ett dop, en kyrklig vigsel eller jordfästning blir aktuell kontaktar du Linda Jordas på pastorskansliet tfn (09) 2340 7700 som hjälper dig tillrätta. Med henne diskuterar ni vilken präst och kantor som kommer att sköta förrättningen.

Våra kyrkor är: S:t Jacobs kyrka, Gamla kyrkan och Johanneskyrkan -som är församlingens huvudkyrka.

På Johannes församlings område finns även: Tempelplatsens kyrka, Sveaborgs kyrka, Berghälls kyrka och Kampens kapell.

DOP

Föräldrarna brukar få en delvis färdigt ifylld blankett från magistraten gällande den nyfödda. Blanketten, med uppgifter om bl. a. registrering av barnet, kompletteras med uppgifter om förnamn, faddrar och uppgiften om barnets modersmål. I samband med barndopet ser prästen till att barnets uppgifter sänds vidare för registrering till magistraten.

Barnet kan döpas i hemmet, i en kyrka eller på något annat lämpligt ställe.

Man brukar låta döpa barnet innan det är två månader gammalt. Församlingen ställer vid behov avgiftsfritt församlingssalen till förfogande för ett eventuellt dopkaffe. Församlingen har också en dopkolt som man får låna om man vill.

Före dopet kontaktar prästen föräldrarna för en träff där prästen tillsammans med föräldrarna tillsammans på förhand går igenom dophändelsen och det som hör till den.

På våra hemsidor finns en länk: "Det bästa för minstingen" som du gärna kan bekanta dig närmare med inför det planerade dopet.

VIGSEL

Vigseltider för de brådaste sommarmånaderna i de populäraste vigselkyrkorna i Helsingfors centrum bokas ett år på förhand enligt ett vedertaget system. Själva fördelningen sköts av Tuomiokirkkoseurakunta (finska domkyrkoförsamlingen). Systemet går ut på att så många som möjligt skall få den tid för sin vigsel som den önskar. Också efter att den allmänna ansökningstiden löpt ut kan man höra sig för om vilka tider som finns kvar.

För vigseltider andra tider under året ringer man till kansliet och bokar tid i den kyrka man bestämt sig för. Samtidigt kan man höra sig för om präst och kantor.

Före vigseln skall hindersprövning göras i församlingen eller hos magistraten. De förlovade kan tillsammans besöka församlingen för ändamålet eller printa ut hindersprövningsblanketten som sedan ifylld och undertecknad av de förlovade skickas till församlingen. Hindersprövningen skall göras senast en vecka före vigseln men kan med fördel göras i god tid eftersom den är i kraft i fyra månader.

I huvudstadsregionen kommer prästen från brudens eller brudgummens hemförsamling. Man kan om man vill vidtala också en "egen" präst som man önskar från en annan församling. Kantorn kommer från den svensk- eller finskspråkiga församling inom vars område kyrkan är. Kantorn hjälper gärna med musikvalet till vigseln.

JORDFÄSTNING

När ett dödsfall inträffar anlitar man en begravningsbyrå som beställer tid i en kyrka eller ett kapell för jordfästningen. Efter det vänder man sig till pastorskansliet för en präst.

Jordfästningen förrättas av en präst. Prästen kommer från den församlingen som den avlidna hörde till eller på vars område den avlidna sist bodde. Församlingssalen står avgiftsfritt till förfogande för en eventuell minnesstund.