Johannes församling diakoniarbetare

 • Gunvor Frände

  diakonissa, tjänstledig t.o.m. 31.12.2017, Johannes församling

  (09) 2340 7714, 050 3801 872
  gunvor.frande@evl.fi

 • Carre Lönnqvist

  Koordinator för mångkulturellt arbete, Johannes församling

  (09) 2340 7712, 050-469 8127
  carre.lonnqvist@evl.fi

 • Barbro Ollberg

  diakonissa, Johannes församling

  (09) 2340 7704, 050 3800 656
  barbro.ollberg@evl.fi

 • Karin Salenius

  diakonissa, Johannes församling

  (09) 2340 7724, 050 3800 867
  karin.salenius@evl.fi

 • Elina Tiiainen

  Diakonissa, Johannes församling

  09 2340 7714/ 050 3801 872
  elina.tiiainen@evl.fi