Startsida > Församlingar > Johannes församling > Förvaltning >

Förtroendevalda i Johannes församling

Förtroendevalda i Johannes församling

Under den följande fyraårsperioden besluter Johannes församlings förtroendemän bland annat om följande saker:

  • Hur få församlingsmedlemmarna engagerade i församlingens verksamhet genom delaktighet.
  • Mångfald, tolerans och öppenhet i möten med människor t ex i gudstjänstlivet.
  • Kontinuitet från barn till vuxen i församlingens hägn och att tillgodogöra sig de svenska rum församlingen erbjuder.

Förtroendevalda i Johannes församling

Gemensamma Kyrkofullmäktige

Bärlund, Johan
professor, jur. dr, Bortre Tölö
Träskman, Anhild
speciallärare, Drumsö
Långbacka, Hedvig
redaktör, fil.mag, Ulrikasborg

Suppleanter:

Lotta Keskinen

Lars Lundsten

Karl Sällström

Mikael Johansson

Församlingsrådet i Johannes församling

Anner, Rea
diakon, pol.kand
Björnberg-Enckell, Maria
fil.mag
Bärlund, Johan
professor, jur.dr
Elving-Andersén, Christina
socionomstuderande
Gran, Nina
kulturpedagog, fil.mag
Keskinen, Lotta
ekon.mag, pol.kand
Klemetz, Maria
fil.mag, ämneslärare i filosofi
Långbacka, Hedvig
redaktör, fil.mag

Särs, Annette
pensionär

Stenbäck, Henrik
generalsekreterare för svenska riksdagsgruppen
Storgårds, Karl Gustav
överste ia.
Sällström, Karl
verksamhetsledare
Träskman, Anhild
speciallärare
Öhman, Pia
socialarbetare, nu hemmamamma

Suppleanter:

Lena Mäntylä

Mikael Johansson

Henry Lagergren