FÖRVALTNINGEN

Verksamheten i Johannes församling leds av kyrkoherde Johan Westerlund och församlingsrådet som tillträdde 2015. Ordförande i församlingsrådet är kyrkoherden Johan Westerlund.

År 2014 valde församlingens medlemmar följande 14 personer till sitt församlingsråd för en fyraårsperiod. De som är invalda finns presenterade under fliken "Förtroendevalda i Johannes församling".


VISION & STRATEGI

Församlingen gick igenom en stor strategiprocess under 2016. Nedan kan du se det centrala av resultatet, genom länken kommer du till hela strategihandlingen.

Nedan kan du läsa hela strategidokumentet!

Johannes församlings strategi 2016 (pdf, 0.71 Mt)

Förvaltning

Johannes församling inledde sin verksamhet 1.1.2009.

Den ersatte Norra svenska församlingen, Södra svenska församlingen och Tomas församling, som drogs in.

Församlingens område omfattar det centrala Helsingfors och hade vid ingången av år 2011 drygt 12 000 medlemmar.

Protokoll 2017

Januari (23.1.2017) (pdf, 0.75 Mt) Mars (1.3.2017) (pdf, 0.73 Mt) April (6.4.2017) (pdf, 0.95 Mt) April (20.4.2017) (pdf, 0.53 Mt) Juni (8.6.2017) (pdf, 0.77 Mt) Augusti (30.8.2017) (pdf, 0.95 Mt) September (21.9.2017) (pdf, 0.59 Mt) November (2.11.2017) (pdf, 0.83 Mt) December (4.12.2017) (pdf, 0.66 Mt)

Protokoll 2016

Januari (20.1.2016) (pdf, 0.95 Mt) Februari (29.2.2016) (pdf, 0.96 Mt) April (25.4.2016) (docx, 0.06 Mt) Maj (18.5.2016) (pdf, 0.69 Mt) Juni (15.6.2016) (pdf, 0.76 Mt) September (6.9.2016) (pdf, 0.84 Mt) Oktober (26.10.2016) (pdf, 0.74 Mt) November (28.11.2016) (pdf, 0.63 Mt)

Protokoll 2015

Januari (14.1.2015) (pdf, 0.09 Mt) Februari (11.2.2015) (pdf, 1.12 Mt) Mars (17.3.2015) (pdf, 0.96 Mt) Maj (20.5.2015) (pdf, 1.1 Mt) Augusti (12.8.2015) (pdf, 0.44 Mt) September (9.9.2015) (pdf, 0.3 Mt) Oktober (14.10.2015) (pdf, 1.2 Mt) November (9.11.2015) (pdf, 0.98 Mt) December (9.12.2015) (pdf, 0.99 Mt)

Protokoll 2014

Januari (14.1.2014) (pdf, 0.1 Mt) Februari (10.2.2014) (pdf, 0.08 Mt) Mars (6.3.2014) (pdf, 0.06 Mt) April (7.4.2014) (pdf, 0.09 Mt) Maj (15.5.2014) (pdf, 0.08 Mt) Juni (16.6.2014) (pdf, 0.11 Mt) Juli (30.7.2014) (pdf, 0.09 Mt) Augusti (20.8.2014) (pdf, 0.09 Mt) September (8.9.2014) (pdf, 0.1 Mt) Oktober (16.10.2014) (pdf, 0.09 Mt) November (11.11.2014) (pdf, 0.1 Mt) December (15.12.2014) (pdf, 0.1 Mt)

Protokoll 2013

Januari (23.01.2013) (doc, 0.04 Mt) Februari (28.02.2013) (doc, 0.04 Mt) Mars (25.03.2013) (doc, 0.04 Mt) April (25.04.2013) (doc, 0.05 Mt) Maj (20.05.2013) (doc, 0.04 Mt) Juni (19.06.2013) (doc, 0.05 Mt) Augusti (21.08.2013) (pdf, 0.08 Mt) September (12.09.2013) (pdf, 0.12 Mt) Oktober (7.10.2013) (pdf, 0.07 Mt) November (07.11.2013).pdf (pdf, 0.11 Mt) December (09.12.2013).pdf (pdf, 0.07 Mt)

Protokoll 2012

Januari (19.01.2012) (pdf, 0.11 Mt) Februari (13.02.2012) (pdf, 0.14 Mt) Mars (15.03.2012) (pdf, 0.01 Mt) April (18.04.2012) (pdf, 0.11 Mt) Maj (24.05.2012) (pdf, 0.07 Mt) Juni (14.06.2012) (doc, 0.03 Mt) Augusti (20.08.2012) (doc, 0.03 Mt) September (27.09.2012) (pdf, 0.11 Mt) Oktober (22.10.2012) (doc, 0.04 Mt) November (22.11.2012) (doc, 0.06 Mt)

Protokoll 2011

7.20110815.pdf (pdf, 0.07 Mt) 8.20110919.pdf (pdf, 0.06 Mt) 9.20111010.pdf (pdf, 0.08 Mt) 10.20111122.pdf (pdf, 0.08 Mt)