Mission

Utbildning, framtid och hopp

Familjen Kolkka i Thailand

Här får ni träffa Johannes församlings missionärer, familjen Kolkka. De är missionärer i norra Thailand. Nedan kan ni läsa om Tomas och Riikka-Maria. Följ med dem genom deras nyhetsbrev!

Familjen Kolkka. Tomas, Riikka-Maria och barnen Matias och Ella. (2017)

Riikka-Maria Kolkka

Riikka-Maria är musiklärare och expert på läskunninghetsarbete. Hon jobbar med språk-, musik- samt församlingsarbete bland luaminoriteten i norra Thailand. Hon är med och utvecklar kyrkans musik- och söndagsskolverksamhet samt ansvarar för det luaspråkiga läskunnighetsarbetet. Dessutom undervisar hon i musik vid kyrkans teologiska utbildningscenter i Bangkok.

Tomas Kolkka

Tomas är filosofie magister och expert på språkarbete. Han jobbar med bibelundervisning samt språk-, läskunnighets- och församlingsarbete tillsammans med lua-folket i norra Thailand. Dessutom assisterar han vid gudstjänster inom luaområdet.


Nattvard firas i byn Huai Thoon.
Livet i bergsbyarna i norra Thailand är något helt annat än livet i storstaden Bangkoks vimmel eller på de thailändska semesterorterna vid kusten. I bergen måste människorna ofta nöja sig med en lägre levnadsstandard samt färre arbetstillfällen och sämre utbildningsmöjligheter. Det dagliga brödet är alltså ingen självklarhet och kanske är det just därför som människorna har en andlig hunger. För närvarande växer Thailands evangelisk-lutherska kyrka starkt bland avlägsna och fattiga språkminoriteter i norra Thailand.

NYHETSBREV

Kolkkas nyhetsbrev augusti 2017 (pdf, 0.98 Mt) Kolkkas nyhetsbrev maj 2017 (pdf, 1.17 Mt) Kolkkas nyhetsbrev februari 2017 (pdf, 0.62 Mt) Kolkkas nyhetsbrev december 2016 (pdf, 1.24 Mt) Kolkkas nyhetsbrev september 2016 (pdf, 0.76 Mt) Kolkkas nyhetsbrev juni 2016 (pdf, 0.71 Mt) Kolkkas nyhetsbrev december 2015 (pdf, 0.63 Mt)
Läs här om Christina Björkskogs tid i Etiopien.

Församlingens missionär Christine Björkskog har nu återvänt till Finland, efter 2 år i Etiopien. Där jobbade hon i städerna Dessie, Woldiya och Kombolcha som rådgivare i projekt kring tre aktivitetscenter som finns i de olika städerna. I dessa tre områden finns hundratals barn som har blivit föräldralösa på grund av AIDS. Till aktivitetscentren får barnen komma för att lära sig de praktiska färdigheter som behövs i livet, som inte hinns med i skolan. De ritar, slöjdar (både trä- och textilslöjd), spelar fotboll, lär sig att göra egen mat etcetera. De lär sig att ta hand om sig själva och andra. I centren finns också ett par datorer till förfogande. Christine berättar att centren vill förmedla utbildning, framtid och hopp.

Vill du läsa om Christines tid i Etiopien kolla då in hennes sida på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Christine-i-Etiopien/141495486005877

MISSIONSARBETE

Arbetet är inte slut i Dessie även om vår missionär återvänt. Församlingen fortsätter stöda aktivitetscentren i Dessie, Woldiya och Kombolcha. Vi stöder också andra projekt inom Finska Missionssällskapet. Dessa är Thailands lutherska kyrkas evangeliseringsarbete i Singapore, lutherska kyrkan i Taiwan och dövskolan i Njombe i Tanzania. Johannes församling har fadderbarn i Venezuela och Etiopien, likaså har ungdomsarbetet fadderbarn i Etiopien.

NEDAN kan du läsa de brev församlingen får från Dessie, Singapore, Njombe. Läs också om Casa Hogar i Valencia, Venezuela.

FADDERBARN

Fadderbarnsprojektet vill ge de mest utsatta barnen en möjlighet till att få gå i skola, eftersom en utbildning ger barnen en förutsättning för att klara sig i livet. Det är möjligt att bli fadder för enskilda barn eller en grupp med fadderbarn, men man kan också bli fadder för ett av de 3 aktivitetscenter som nämns ovan. Här finns mera information om detta: www.mission.fi/fadderbarn se även www.finskamissionssallskapet.fi/donera

BREV FRÅN DESSIE

Dessie_1_2015.pdf (pdf, 0.62 Mt) Dessie_2_2015.pdf (pdf, 0.72 Mt) Dessie_5_2014.pdf (pdf, 0.3 Mt) Dessie_3_2014.pdf (pdf, 0.55 Mt) Dessie_2_2014.pdf (pdf, 0.55 Mt) Dessie_2_2013.pdf (pdf, 0.2 Mt) Christine_Bjorkskogs_rundbrev_mars_2014.pdf (pdf, 0.2 Mt)

BREV FRÅN NJOMBE

Dovskolan_i_Njombe_1_2014.pdf (pdf, 0.31 Mt) Njombe_2_2013.pdf (pdf, 0.34 Mt)

BREV FRÅN SINGAPORE

Singapore_1_2015.pdf (pdf, 0.52 Mt) Singapore_1_2014.pdf (pdf, 0.32 Mt)

BREV FRÅN TAIWAN

Salo-Backs_rundbrev_mars_2014.pdf (pdf, 0.3 Mt)

BREV FRÅN VENEZUELA

Venezuela_Valencia_Casa_Hogar_2014.pdf (pdf, 0.36 Mt) Venezuela_07_2014_swe.pdf (pdf, 0.33 Mt)