Bokning av kyrka/Booking the church

Funderar du på att arrangera en konsert, en utställning eller behöver du kyrkan för inbandning? Här kan du göra en bokningsförfrågan för Johannes församlings kyrkor. Vi erbjuder också utrymme för utställningar i Johanneskyrkans krypta.

Are you interested in arranging a concert, an exhibition or do you need the church for recording music? Fill in the form below and make an inquiry about booking S:t John's Church.

*
*Evenemangets typ måste fyllas i. Please fill type of event.
*Du måste ge en datum! A date is necessary!
*Kontaktinformation är nödvändig! A contact is necessary!
*Ge faktureringsadress! Please fill in the billling address!

Evenemangets detaljer/ The details of the event

*
 

Johanneskyrkan/ S:t John's Church

Johanneskyrkan rymmer ungefär 2200 personer. There is about 2200 seats in the church.

Johanneskyrkan på Kyrkor i Helsingfors

S:t Jacob/ St. Jacobs Church

S:t Jacobs kyrka på Drumsö rymmer 250 personer. There is about 250 seats in the church.

S:t Jacobs kyrka på Kyrkor i Helsingfors

Johanneskyrkans krypta/the crypt at S:t John's

I kryptan finns utrymme för mindre utställningar. Areal är ca 130 m2. The crypt can house smaller exhibitions. The area is about 130 square meters.