Sandudds begravningsplats

Sandudds begravningsplats är den i kulturhistoriskt viktigaste begravningsplatsen i Helsingfors.

År 1828 anvisade Helsingfors magistrat sandmon vid Lappvikens strand ”till begravningsplats för härvarande bekännare av den kristna lutherska tron”. Året därpå invigdes begravningsplatsen den 22 oktober. Knappt trettio år senare, år 1858, utvidgades området då den s k Nya begravningsplatsen togs i bruk. Sanduddsområdet inlemmades med begravningsplatsen år 1929. Urnlunden togs i bruk år 1949.

Begravningsplatsen har två kapell. ”Gamla kapellet” som år 1873 uppfördes enligt ritningar av arkitekt Theodor Höjer är det populäraste välsignelsekapellet i huvudstadsregionen. På Sandudd finns Nya kapellet, som ritats av arkitekt Albert Nyberg. Kapellet som invigdes den 18 juni 1933 inrymmer också ett imponerande kolumbarium.

Begravningsplatsens portar är öppna

1.5-30.9 kl 7-22
1.10-30.4 kl 7-20

För ytterligare information se även

Hietaniemen hautausmaa (på finska)