Startsida > Begravningsplatser >

Månsas urnlund

Månsas urnlund

Månsas urnlund grundades år 1966. Arealen är ca åtta hektar.

År 2009 begravdes 490 personer här. Månsas urnlund har sju fast anställda arbetstagare. Gravkontoret är öppet vardagar kl 9-12, tfn (09) 2340 2950.

Väntsal för anhöriga

Intill porten finns väntsal och WC för anhöriga. I byggnaden finns också en blomkiosk som drivs av Kosmoskukka Oy. Tfn (09) 7242720. Blomkioskens öppettider är må-fre 9-17, lö 9-16 och sö 9-17-

Kontoret

I byggnaden till höger om huvudporten finns gravkontoret och ett utrymme där urnorna överlämnas till de anhöriga. Månsas urnlund saknar välsignelsekapell.

Öppettider

2.5-30-9 kl 7-22
1.10-1.5 kl 7-20

För ytterligare information se även

Maunulan uurnalehto (på finska)