Gravsten

Gravstenen max.mått beror på gravens storlek. För närmare information kontakta Simo Siipola (09) 2340 2855 eller simo.siipola@evl.fi.

Gravstenen kan installeras på till begravningsplatsen från början av maj till slutet av oktober.