Startsida > Begravningsplatser > Malm >

Gravskötsel

Gravskötsel

Vem som helst kan köpa gravskötsel.

Ni kan ingå ett skötselavtal genom att kontakta begravningsplatsens kontor eller den kyrkliga samfällingshetens centralregister.

Skötselperiod är mellan 1.5.-30.9. Skötseltiden är 1-25 år.

Tyvärr kan vi inte själv välja vilka blommor som ska planteras på graven. Våra trädgårdsmästare väljer blommorna så att de passar för jordmånen.

malms begravningsplats kontor

Malms kyrkogårdsväg
00700 Helsingfors

Kontoret är öppet vardagar klockan 9:00-14:00
Telefon: (09) 2340 2850 fax: (09) 2340 2859
e-post: malmi.hsrky@evl.fi