Startsida > Begravningsplatser > Malm >

Gravsättning

GRAVSÄTTNING

Kontakta Kyrkliga samfällinghetens centralregister för att reservera gravpalts och tid för jordfästning.


Kontaktinformation:
Tredje linjen 22 B
00530 Helsingfors
(09) 2340 6001
helsinki.hautapalvelut@evl.fi
LÄNK