Startsida > Begravningsplatser > Malm >

GRAVPLATSER

Gravplatser

Om ni vet den avlidnas namn kan ni kontakta kontoret på Malms begravningsplats för att få veta exakt graven finns.

I kvarter 82D och gamla porten finns en plats som reserverats för den som vill tändä ett ljus till minne av någån anhörig som gravats på annat håll i landet.

"Till minne av gångna släktled"
"Till minne av gångna släktled"

malms begravningsplats kontor

Malms kyrkogårdsväg
00700 Helsingfors

Kontoret är öppet vardagar 9:00-14:00
Telefon: (09) 2340 2850 fax: (09) 2340 2859
e-post: malmi.hsrky@evl.fi

Centralregistrets gravtjänst handhar ärenden som rör begravningar, gravplatser och gravskötsel.