Startsida >

Begravningsplatser

Genom att besöka eller ringa centralregistrets gravtjänst kan man

  • boka kapelltid
  • sköta bokningar beträffande begravningen
  • komma överens om gravskötsel
  • förlänga gravrättsinnehav.
Centralregistrets gravtjänst